תואר ראשון במדעי המחשב
 
 
◄מצוינות רב תחומית
 
◄חינוך תורני ברמה גבוהה      ◄ חינוך לערכים והתנדבות
 
◄תעודת בגרות איכותית         ◄  פעילות חברתית פנימייתית